Header Ads

Đại học Sư phạm Hà Nội có cơ sở thực hành mới

Vnexpress - Thứ tư, 17/1/2018

Hợp tác với một trường có yếu tố quốc tế, sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội có nhiều cơ hội trải nghiệm trước khi ra trường.

Ngày 17/1, Đại học Sư phạm Hà Nội đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác toàn diện với trường liên cấp Tiểu học - THCS MyQuest. Trường liên cấp này sẽ trở thành cơ sở thực hành của Đại học Sư phạm Hà Nội, được trường hỗ trợ, hợp tác về chiến lược phát triển, cung cấp giáo viên chất lượng cao và hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học.

Lãnh đạo hai trường chúc mừng về việc hợp tác. Ảnh: Dương Tâm

Ông Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội, khẳng định việc ký kết hợp tác với các trường phổ thông, đặc biệt là với trường có yếu tố quốc tế mang ý nghĩa quan trọng, giúp trường mở rộng cơ sở thực hành, tạo điều kiện cho sinh viên sớm vững vàng, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục và xu thế hội nhập.

"Sự đa dạng trong đối tác không chỉ mở đường cho môi trường trải nghiệm và việc làm của sinh viên mà còn cho nhà trường những bài học quý giá trong việc điều chỉnh mô hình, chương trình đào tạo", ông Minh nói.

Năm năm gần đây, Đại học Sư phạm Hà Nội đã đào tạo năm mã ngành giáo viên dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh. Trường đang hướng đến đáp ứng nguồn nhân lực không chỉ cho hệ thống giáo dục công lập mà còn cả tư thục, trường quốc tế và có yếu tố quốc tế bởi tất cả hệ thống này đều bình đẳng, hướng đến mục đích nâng cao dân trí và phát triển giáo dục cho đất nước.

Thanh Tâm

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của borchee. Được tạo bởi Blogger.