Header Ads

Vốn đầu tư cam kết vào TPHCM tăng vọt trong 5 tháng

Lê Hoàng - Chủ Nhật, 4/6/2017, 17:25 (GMT+7)

Nguồn vốn đầu tư nước ngoài và vốn đầu tư trong nước cam kết vào TPHCM trong 5 tháng đầu năm nay lần lượt tăng 45,8% và 54,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, trong 5 tháng đầu năm nay, 283 dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt gần 342 triệu đô la Mỹ; có 81 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn tăng thêm là hơn 287 triệu đô la Mỹ.

Ngoài ra, TPHCM cũng chấp thuận cho 775 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố với tổng vốn góp đăng ký đạt 742,2 triệu đô la Mỹ.

Như vậy, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước, trong 5 tháng đầu năm, TPHCM thu hút được 1,37 tỉ đô la Mỹ, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới cam kết đầu tư vào thành phố chiếm nhiều nhất là ở lĩnh vực hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 35,9% tổng vốn cam kết với 122,7 triệu đô la Mỹ.

Tuy nhiên so với tình hình chung của cả nước về nguồn vốn FDI mới cam kết đầu tư trong lĩnh vực này chiếm trên dưới 70% tổng nguồn vốn đăng ký thì kết quả trên của TPHCM là tương đối thấp. Và trong bối cảnh thành phố thuận lợi để phát triển mảng dịch vụ, công nghệ cao thì việc ưu tiên thu hút các dự án dịch vụ, tài chính và công nghệ cao... đúng chủ trương, mục tiêu thu hút đầu tư của thành phố hơn.

Trong 5 tháng qua, nguồn vốn mới cam kết vào TPHCM trong lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy chiếm 27,1% tổng vốn cam kết mới, đạt 92,75 triệu đô la Mỹ; thông tin và truyền thông với 55,21 triệu đô la Mỹ, chiếm 16,2%; hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm 11,8% với 40,25 triệu đô la Mỹ...

Đối với đầu tư trong nước, nguồn vốn cam kết cũng tăng trưởng mạnh trong 5 tháng qua. Cụ thể, TPHCM có hơn 15.490 doanh nghiệp được cấp phép thành lập với tổng số vốn đăng ký 193.784 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, tăng 10,4% về số lượng doanh nghiệp và tăng 54,2% về vốn đăng ký.

Ngoài ra, trong cùng thời gian trên, có 22.086 lượt doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 259.785 tỉ đồng (so cùng kỳ tăng 9,1% về số lượt doanh nghiệp và tăng gấp 4 lần về vốn bổ sung). Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung của doanh nghiệp trong nước trên địa bàn thành phố là 453.569 tỉ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ.

Môi trường hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM được đánh giá là tiếp tục cải thiện, lãnh đạo thành phố đã làm việc với các quận huyện để khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp.
(TBKTSG Online)

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của borchee. Được tạo bởi Blogger.